Forn de llenya Can Caragol

Emblemàtic

Contacta amb el comerç fletxa dreta contacta

Forn de llenya Can Caragol

 

Miquel Torelló Romer, repadrí de l’actual forner, Gabriel Alomar Gelabert, va fundar el forn devers l’any 1929. Als inicis els veïns de Sineu hi duien el pa i altres productes per coure’ls al forn. Aquest fet era habitual en aquell temps, ja que el pa, les coques, etc. es feien als domicilis particulars i llavors es portaven als forns per acabar-ne l’elaboració. Algunes vegades el pagament era mitjançant l’intercanvi: farina a canvi de coure el pa. Com a curiositat es pot comentar que en aquells dies també s’hi venia tabac de producció pròpia, mig d’amagat, ja que no n’estava permesa la comercialització.

L’any 1945 el forn passà a mans de la filla de Miquel, Antònia Torelló Ferriol. Ella i el seu home, Pep Gelabert, varen passar a elaborar el pa i a repartir-lo pel poble amb un carro. També anaven a Palma a vendre sopes blanques al mercat de Pere Garau, invertint dos dies de jornada.

El 1975 Joan de na Fons, que era el mosset del forner, es va fer càrrec del negoci i hi var estar al capdavant durant deu anys fins que, el 1985, el va traspassar a Tomeu i Antònia de Can Pinara.

L’any 2012 el forn va tornar a mans de la família fundadora quan Gabriel Alomar, renet del primer propietari, i la seva dona, Isabel Coll Fuentes, agafaren de nou les regnes del forn. A causa dels canvis de titularitat que ha sofert el negoci al llarg dels anys, ha tengut diversos noms, com ara forn de Can Caramina i forn de Can Pinara. L’actual, forn de Can Caragol, pren el malnom de la família Alomar, que avui el regenta.

Actualment és un dels pocs obradors que compta amb un forn de llenya de tipus morú en funcionament i a més continuen amb la venda de sopes blanques amb la maquinària original d’un temps. En aquest morú, amb trespol i cúpula de toves i foc directe, s’hi elabora un pa amb una aroma i gust peculiars que ens remeten al pa dels nostres padrins.

El forn compta amb certificació ecològica i està adherit a la marca «Pa d’aquí, forn i tradició», que distingeix els establiments amb obrador que elaboren les diferents tipologies de pans de les Illes Balears. Actualment han incorporat farines de quilòmetre zero i ecològiques (de xeixa, d’espelta i de kamut). Altres productes que elaboren, a part de tota casta de pa, són les ensaïmades, la coca de patata, la coca salada i dolça, les panades, els cocarrois, etc.

 

Foto ruta