Magatzem Amador Camps Niell

Emblemàtic

Contacta amb el comerç fletxa dreta contacta

Magatzem Amador Camps Niell

 

Cap a la dècada dels anys quaranta, Antoni Camps Real va comprar el solar i va construir l’edifici de l’establiment, que des dels inicis sempre s’ha mantingut en el mateix emplaçament. L’objecte del negoci era el d’un magatzem agrícola; es dedicava a proveir els pagesos de les matèries primeres que necessitaven, com també a comprar i vendre cereals i altres productes agrícoles.

La família d’Antoni tenia una ferreria a Sineu que es dedicava a fabricar i reparar eines agrícoles i a ferrar bísties, entre d’altres activitats. De ben jovenet, ell ja hi treballava i per tant tenia contacte amb el món agrari. Cal recordar que en aquests anys les principals activitats econòmiques del poble depenien del sector primari.

L’any 1950 varen adquirir un molí fariner de moles i començaren a produir farina per a la seva comercialització. També es molia el gra de particulars que el duien a moldre al magatzem.

El 1980 es va produir un relleu generacional i Amador Camps Niell, fill de n’Antoni, es va posar al capdavant del negoci. Al voltant de 1990 s’hi incorporà Isabel Fornari Cloquell, la seva dona, i junts varen tirar endavant l’establiment. El sector agrari ha experimentat canvis profunds des dels inicis fins a l’actualitat, i el negoci s’hi ha anat adaptant sense perdre l’essència de magatzem agrícola. Avui també hi podem trobar una gran varietat d’aliments per a mascotes i productes fitosanitaris.

Qualque element com el molí de mola s’ha conservat, tot i que es va deixar d’emprar cap a la dècada dels 2000, ja que actualment el seu ús és inviable.

Actualment Toni Amador Camps Fornari, el fill d’Amador i Isabel, treballa al magatzem i possiblement li donarà continuïtat, sent la tercera generació al capdavant del negoci familiar.

Foto ruta