Magatzem Can Mercadal

 

Can Mercadal és un magatzem agrícola que conserva la mateixa essència de quan va néixer l’any 1957 com a successor de «Can Valé de s’Acorador», que es va dividir en dos. Sebastià Mercadal i la seva dona, Antònia Veny de Can Valé, padrins de l’actual propietari, varen agafar el relleu dels pinsos i adobs.

En Toni Mercadal, segona generació de la família, conta que el negoci s’ha mantingut intacte a pesar de les adversitats que han viscut. Recorda moments àlgids com l’època de les vaqueries i producció de llet a Campos, quan varen haver d’obrir un segon magatzem per guardar tones de pinso per a les vaques. També rememora altres èpoques com l’entrada a la Unió Europea i les conseqüents restriccions quant a la normativa agrícola i ramadera que es van implantar a partir de llavors, que va fer que el volum de negoci minvàs.

El negoci ha passat recentment a la tercera generació, al capdavant de la qual està Joan Alexei Mercadal Artigues, on hi venen tot tipus de productes agrícoles i per a la ramaderia.

L’edifici, que es manté pràcticament igual a quan va obrir, es va construir per parts. La façana va ser el primer que es va acabar, sense tenir l’interior fet durant anys, degut a que l’Ajuntament volia inaugurar la plaça dels Tres Molins que hi ha al davant i va exigir que els voltants estiguessin enllestits. Com a anècdota, la padrina sortia a regar els pins que podem veure avui dia a la plaça.

L’edifici conserva tota l’estructura dels anys 50 i 60. Els dos aiguavessos més antics són de l’any 1956. Podem trobar el puntal i una jàssera de mida i amplària poc comuna, que es diu que fou la ser la primera de la vila en fer-se amb aquestes característiques, a més de tenir les columnes fetes de marès. També conserva molt de mobiliari original com les portes, la bàscula y la màquina taperera (tàperes) dels anys 40, entre d’altres. Cal destacar que un poema de Damià Huguet presideix el magatzem: «Tot consisteix a començar pel principi. O, si de cas, haurem de sembrar records cada any» (Ofici de Sords, 1975).

Foto ruta