Introducció

La història d’un poble s’explica també a través dels seus comerços i, sobretot, a partir de les persones que hi estan al capdavant, famílies que han mantingut el negoci fins a l’actualitat. Emblemàtics de les Illes Balears és un recorregut per aquests negocis tradicionals que contribueixen a la singularitat dels espais urbans i, en definitiva, dels municipis.

A través d’aquesta web descobrireu els comerços que perduren en la memòria col·lectiva de la gent i que han contribuït a l’economia, a la cultura i a la història viva del seu municipi. Són milers d’històries personals que conformen un negoci: relleu generacional, oficis recuperats, relats familiars que coneixem gràcies a la implicació i la generositat dels propietaris i treballadors, que ens obren les portes del seu negoci. Moltes gràcies a tots ells!

Us convidam a visitar tots i cada un dels comerços a través de la web, a més de fer-ho en persona, on us sentireu acollits i com a casa.

El projecte

El projecte Emblemàtics de les Illes Balears, impulsat per l’ADR Balears, neix de la necessitat de protegir l’activitat comercial de proximitat i, més específicament, la dels establiments amb més tradició dels municipis. Un dels objectius d’aquest projecte és donar a conèixer la singularitat de cada poble a través dels seus establiments emblemàtics.

Els ajuntaments són els encarregats d’identificar i catalogar els seus comerços segons els criteris acordats amb l’ADR Balears. Així, un comerç pot tenir diferents categories:

Comerç arrelat

Establiment comercial que desenvolupa una activitat singular, o bé ofereix un producte, servei o ofici diferencial i tradicional del territori.

Comerç amb història

Establiment que manté la mateixa activitat comercial des de fa 75 o més anys. Excepcionalment, també s’hi poden considerar els comerços amb una antiguitat superior a 50 anys.

Comerç amb patrimoni

Establiment comercial que conté elements patrimonials protegits inclosos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). De la mateixa manera, també es tenen en compte els elements interiors i exteriors que, tot i no estar catalogats, tenen un valor arquitectònic o patrimonial significatiu. A més, també s’hi inclou el valor immaterial per als establiments amb efemèrides o fets històrics i socials rellevants per al municipi.

Comerç emblemàtic

Establiment que compleix les tres categories anteriors, és a dir: és un comerç arrelat, amb història i amb patrimoni.