Introducció

La història d’un poble es pot explicar també a través dels seus comerços i, sobretot, a partir de les persones que hi estan al capdavant, famílies que han mantingut el negoci fins a l’actualitat.

Emblemàtics de les Illes Balears és un reconeixement a aquests comerços tradicionals que contribueixen a la singularitat dels espais urbans i, en definitiva, dels municipis. Aquest projecte és una eina de promoció dels comerços emblemàtics, la identificació i la visibilitat dels quals afavoreix la resta del teixit comercial de proximitat.

És un projecte obert a tots els municipis de les Illes Balears, que es visualitzaran a la web a mesura que s’hi vagin adherint.

Entrau i descobriu la memòria viva dels nostres pobles i ciutats.

Categories dels establiments comercials

Comerços arrelats

Establiments comercials que desenvolupen una activitat singular o bé ofereixen un producte o servei diferenciat i tradicional del territori. A més, també hi estan inclosos els comerços que desenvolupen la seva activitat durant tot l’any i que fomenten la desestacionalització de l’activitat econòmica de les Illes Balears.

Comerços amb història

Establiments que mantenen la mateixa activitat comercial des de fa 75 anys o més. Excepcionalment, també s’hi poden considerar els comerços amb una antiguitat superior a 50 anys.

Comerços amb patrimoni

Establiments comercials que contenen elements patrimonials protegits inclosos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). De la mateixa manera, també es tenen en compte els elements interiors i exteriors que, tot i no estar catalogats, tenen un valor arquitectònic o patrimonial significatiu. A més, també s’hi inclouen els establiments amb un valor immaterial, com ara efemèrides o fets històrics i socials rellevants per al municipi.

Comerços emblemàtics

Establiments que es consideren comerços arrelats, amb història i amb patrimoni, és a dir, compleixen les tres categories anteriors.