La història d'un poble s'explica també a través dels seus comerços...