Foto Studi Hernando

Emblemàtic

Contacta amb el comerç fletxa dreta contacta

Foto Studi Hernando

 

L’inici de Ca n’Hernando el trobam quan Agustín Hernando Martínez de Salas es va casar amb Àngela Camps. Els pares de n’Àngela ja tenien un taller-estudi de fotografia al carrer de la Puríssima, primer amb el nom de Camps i posteriorment de Camps e Hijos. No es coneix la data exacta de l’obertura d’aquest establiment, però es creu que va ser durant el darrer quart del segle XIX.

Rafel, un dels sis fills del matrimoni Hernando Camps, va continuar amb el negoci familiar juntament amb la seva dona Juanita Llorens, a finals de la dècada dels anys trenta del segle passat. Més endavant traslladaren el negoci al carrer de ses Voltes, com a Foto Studi Hernando, on continua avui dia. La casa, a més de ser el seu habitatge, convivia amb la part de laboratori de revelat, d’estudi i de botiga fotogràfica. En aquesta etapa es varen oferir nous serveis com la instal·lació d’un decorat a la via pública per fotografiar persones voluntàries, o captar imatges de l’exterior de l’estudi, tant de la vida de la pagesia com de noces, notícies d’actualitat, etc.

Rafel i Juanita varen tenir tres fills, dels quals només en Germán es va fer càrrec de l’estudi de fotografia. Actualment, les seves filles i cinquena generació familiar, Mari i Tita, són qui porten el negoci juntament amb els seus respectius marits, Llorenç Gornès i Silve Soler.

La darrera reforma important de Foto Studi Hernando es va realitzar l’any 1998 per introduir noves tecnologies com l’escaneig de fotografies o els emmarcats. A més, recentment han integrat la venda d’instruments musicals a la primera planta de l’edifici.

Foto ruta